Знаете ли какво е климатика

Климатик Климатичната инсталация е идеална алтернатива на останалите начини за отопление, заради големият си брой предимства. Спрямо другите уреди, стойността за отопление при климатика е значително по-ниска. Нарастването на цените на енергоносителите предизвика рязък скок в стойността на парното. В момента ще ви излезе доста по-изгодно, ако употребявате евтини климатици, спрямо всички останали методи за отопление: парно, газ, въглища и т.н.

Ако все още не сте решили с какъв уред да се през наближаващата зима, имайте в предвид че климатика не е много скъпа и сложна машина. Фундаменталният закон на физиката наречен „Цикъл на Карно” е в същността на работата му. Той се отнася за изменението на газове и течности при повишаване на температурата и налягането. Температурата се повишава пропорционално при увеличаване на налягането на газа или течността и обратно. От тук следва, че при всички климатични инсталации главна роля съставлява флуидът или другото му по-популярно наименование е фреон.

Компресор и топлообменници (радиатори) са тези агрегати, намиращи се в климатичната инсталация. Функцията на компресора е да зачести налягането на работния газ (фреон) и да го придвижва през инсталацията. Обикновен, инверторен или DC инверторен климатик, вероятно по-голямата част от вас са срещали. От модела на копресора произлизат тези наименования, или по-точно от функцията на електромотора, който задвижва буталото, перката или винта на компресора. Следващият важен компонент в съвремнния климатик е топлообменникът. Има минимум два топлообменника във всеки уред- един извън стаята и един вътре в нея. Те отнемат горещината от едно място и я прехвърлят на флуида, който компресора пренася до точка Б, след което газа отдава топлия въздух на втория топлообменник, който пък я отдава на средата около него. Освен тези важни елементи, които са от огромно значение за работата на една климатична система съществуват и спомагателни възли: вентилатори, които движат струи въздух през топлообменниците. Тези вентилатори се движат от мотори, които биха могли да са както с непроменлива скорост на оборотите така и с такава, която се регулира. Всяка климатична инсталация в днешни дни има и четирипътен винтил, електронна платка(и), датчици. Задачата на четирипътния винтил e да разединява потока на газа в съответната посока, така че да се превръща в пари или във външното тяло или във вътрешното. За контролиране на работата на климатика се грижи електронната платка. Температурата се отчита от датчиците. В някои типове климатици са включени и други възли, като йонизатор и плазмен филтър. Въздухът, който циркулира през вътрешното тяло на климатика, се пречиства именно от тези компоненти. По този начин те превръщат климатика не само в машина за отопление или охлаждане, а в уред създаващ цялостен комфорт в жилището ви.