Къде в гр. София да продадете скрап?

Вярна е приказката че, „боклукът за един е съкровище за друг“. Това е вярно, ако се замислим, че с отстраняването на една неработеща кола, ще ще сме в полза на нашата природна среда от замърсяване, но в същото време ще добием и средства за нас. И така вариант е да се намери начин за предаването на неизполваемото возило на т.н. „прекупвач за скрап“. В последно време броя на фирмите за купуване на метален скрап в гр. София увеличиха броя си с пъти. Много хора не знаят, че след претопяването на метала, взет от автомобили, е хубаво да се направят разнообразие от нови метални изделия в услуга на пазарът ни. Те ще могат да се използват веднага, като обработените от претопени метали продукти също по късно могат да се рециклират. Металът е такъв елемент, притежател на качеството да се рециклира и при това задържа параметрите си. Така е възможно рециклирането му десетки като количество пъти. Рециклираният брой скрап за година се повишава и наброява десетки хиляди тонове, а това е добре, защото помага на природната среда. В случай, че разполагате с безполезна кола, е от голяма помощ да ползваме услугите на центровете за купуване на коли за скрап в града София или в различно населено място и да допринесете за чистотата на родното си място и джоба си.

Сега съществуват значително на брой от одобрените депа за скрап. Има покачване размера на търсене за събиране на коли за скрап. Нараства броя на автомобилите, които са неизползваеми през последните години в Европейския съюз и България. Промени на ЕС касаещи рециклирането на автомобили в момента предвиждат, че над от 74% от автомобила трябва да се използва повторно или да се обработят. Начинът, по-който да отнесем возилото, е задължително да сме притежатели на паспорта на автомобила, ако сте го изгубили скрап завода за преработване на метали не ще може да вземе колата за рециклиране. Така бъдем защитени от хора, целят да си присвоят противозаконно откраднати автомобили. Предаване на автомобила за преработване е и добре да се стимулира на бизнес потока. Трябва да искате да ви заплатят, по повод че сме продали за скрап колата си. Но често хората не рядко са щастливи и дори от обстоятелството да има заинтересован, който да натовари и занесе за рециклиране автомобила без да му платим. Сега, както е ясно ЕС вече регламентира множество строги ограничения за количеството на отпадъците, които се складират в депата, както и строг и ефикасен контрол по повод да се следват правилно принципите за ликвидиране на всички превозни средства в скрап. От съществено значение е всеки притежател на автомобил да е наясно, че ако притежаваме кола която, не се кара, не е сигурно за управление, не ни е необходимо и възнамеряваме да изхвърлим или сумата от всички доводи, тук вече ни е от полза адекватна помощ, и по този начин да се отърве от него. Отпадъчното депо е онова място, където се складират и рециклират ненужните автомобили.