Скъпи ли са полиграфските услуги

Какво представляват сериозните подозрения, по отношение на човек, когото обвиняваме за извършена несправедливост?
Дали става дума за кражба или посегателство от друг вид върху личността или собствеността, когато имаме съмнения се нуждаем от доказателства. А щом нямаме нищо в защита на тезата си, оставаме с мислите си и можем дори да си загубим съня. Понякога човек е склонен да предприема крайни мерки, като вземе съдебни мерки. Това не винаги е наложително, а често ни струва доста време и средства. Можем да избегнем цялата процедура, ако предприемем една по-лека и доста по-евтина стъпка, преди това, намирайки полиграф в София в poligraf.bg.
Вече могат свободно да се ползват полиграфски услуги, като ако се намирате в София, цялата процедура ще ви отнеме няколко часа. Тъй като услугата изисква доброволно участие, се налага набедената страна да се съгласи да участва в изследването.
Детекторът на лъжата, както е известно, представлява уред за отчитане на психофизиологични изменения на човешкото тяло, които настъпват в резултат от зададени въпроси. Тестът е предварително подготвен, съобразно зададената от поръчителя тема. Данните са строго конфиденциални и се ползват само от него, както намери за добре.
Услугите на polygraph са надеждни почти на 100%, поради високото ниво на техниката, с която се работи. Става дума за същата апаратура, която се използва от американските разузнавателни структури. Изследването се води и анализира от обучени на световно ниво специалисти, като членството в международни асоциации на полиграфистите е допълнително доказателство за качеството на предлаганите услуги.
С един надежден отговор на вашите съмнения с помощта на полиграф, ще можете да решите сами какви стъпки да предприемете занапред, избягвайки, ако е възможно дългите и сложни процедури в съдебната система.
Понякога детектор на лъжата се използва и за битово лични нужди, които са много по-далеч от редиците на правните инстанции. Но някои хора избират този начин, за да изяснят някои недоразумения.
Изследването с полиграф ще ви разкри истината бързо и ще сложи край на терзанията ви. Уверете се сами.