Можем ли да разчитаме на ефективна мълниезащитна инсталация и къде?

Знаете ли колко мощ се крие в една мълния? Мощното природно явление може да достигне ток до двеста хиляди ампера при напрежение сто хиляди киловолта и всичко това за по-малко от секунда. Определено си заслужава вниманието и своевременната защита, не мислите ли? За това, ако все още нямате, можете да поръчате да ви бъде изградена мълниезащитната инсталация Както можете да се запознаете в сайта мълниезащитата може да бъде основно два вид – конвенционална и активна. Към втората спадат мълниеприемниците с изпреварващо действие, а към първата- познатите и най-стари системи за защита, като прътовия мълниеприемник (тип Франклинов прът) и мълниезащитната мрежа (тип Фарадеев кафез). Всеки имот има определени характеристики, които се спазват при изграждането на ефективна уредба.
Можем ли да разчитаме на ефективна мълниезащитна инсталация и къде?
На първо място се прави оценка на риска от мълнии и след това се пристъпва към проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация, която се състои в три основни елемента – мълниеприемник, токоотвод и заземител. Мълниеприемникът улавя мълнията, докато токоотводът отвежда електрическия разряд под земната повърхност, като изпълнява свързваща функция между другите два и заземителят представлява устройство за отвеждане на мълнията в земята. Работи се по стандарт и според параметрите на обекта, като размери, форма и материали, от които е построен обектът и др. се определя какъв тип би бил най-ефективен за вашия случай и как да бъде инсталиран.

Специалистите по изграждането на вашата мълниезащитна инсталация са с многогодишен опит и работят с оборудване на високо ниво. Фактът, че са представители на два от основните производители на защита от мълнии в света говори достатъчно за качеството, което предлагат. Цената на мълниезащитната уредба едва ли може да се сравни с потенциалните щети, които могат да ви бъдат причинени по време на една буря, съпътствана от мълнии. Вижте още полезна информация в сайта и при възникнали въпроси не се колебайте да се осведомите.