Край на мъчителните инвентаризации с помощта на Съплай Чейн

Започването на каквато и да била дейност крие своите рискове.

Един от тези рискове са отговорностите, които трябва да поемете, за да развивате бизнеса си, а те никак не са малко.

Знаете ли как можете да проверите до каква степен се справяте с отговорностите, съпътстващи управлението на едно предприятие? Посредством редовните инвентаризации. Именно този вид проверка са един от показателите, че управлението ви не страда от лошо здраве и занемаряване.

За съжаление, реалността е малко по-различна от очакваното – редица търговски и производствени предприятия разчитат единствено на годишната инвентаризация, която им се струва изключително трудоемка. Именно с цел да ви улесним – в днешната ни публикация сме избрали да ви запознаем с един изпитан начин как да сложите край на мъчителните инвентаризации посредством Съплай Чейн.

Край на мъчителните инвентаризации с помощта на Съплай Чейн

Supplychain.bg са фирма, притежаваща дългогодишен опит в създаването на работещи и ефективни управленски модели, както за търговски, така и за производствени предприятия. Освен за консултации по въпроси, свързани с управленския процес – можете да се възползвате от съветите и ноухау практиките им за по-бърза и успешна инвентаризация. Пример за съвет от практиката е извършването на редовни инвентаризации, познати са още като „мини инвентаризации“ на всеки един или три месеца.
Не бива да забравяте, че една качествена оптимизация на инвентаризационния процес с помощта на Съплай Чейн включва подобряване работата на складовия софтуер и различните складови програми, с които работите, така че накрая – когато тръгнете да броите да не се спъвате в малки камъчета и несъответствия. В случай, че разполагате с голямо количество артикули – от supplychain могат да ви предложат едни от изпитаните методи за направата на задължителни проверки в склада, от които се възползват компании гиганти като Хенкел и Bosch.
Не пропускайте да посетите официалния сайт на тази фирма помощник в управленските процеси, още сега на supplychain.bg.