Как протича изследването с детектора на лъжата?

Интересувате се от начините, по коти може да се определи истинността на дадени твърдения или сте в центъра на казус, който няма как да се разреши?

Ако това е така, можете да разгледате възможностите за професионално полиграфско изследване, които се предлагат от Detector-na-lajata.com. Какво представлява уредът, наречен полиграф и можем ли да разчитаме на точност в резултатите? Ако в миналото, когато е бил създаден уредът, се е касаело за аналогово записване на данните, посредством писци, то в съвременния му вариант, полиграфът е дигитализиран. Техниката, използвана от Центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“ е произведена и със сертификат от Lafayette – САЩ, като такава се използва от службите за сигурност. Наред с ефективността на апарата, е важно и кой провежда теста. В конкретният случай, става въпрос за висококвалифицирани специалисти, които освен това са под постоянната супервизия на независими експерти от Америка и България (от Backster, Assess и APA ). Как протича изследването с детектора на лъжата? То се провежда в няколко етапа, като на първо място е събирането на информация от възложителя на теста, след което се прави детайлен анализ и се изготвя план.

Как протича изследването с детектора на лъжата?

Следващият етап е подготвителен, като изследваните лица задължително се запознават с метода и с всички въпроси, които се съдържат в теста. Важно е да се познават разглежданите теми и всички въпроси да бъдат представени коректно, ясно и разбираемо за участниците. Всеки въпрос е изготвен така, че да може да получи единствено еднозначен отговор, като няма подвеждащи въпроси или изненади, по време на изследването с детектора на лъжата. Важно е да се отбележи, че изследването е доброволно и не може да се прави принудително. Тестът може да се проведе само, след изричното и писмено съгласие на изследваните лица. Наречен е психофизиологично изследване, тъй като отчита изменения, по отношение на дишането, сърдечната дейност и други, които настъпват по време на теста. Съществуват определени критерии, по които се определя дали изреченото отговаря на истината, като за цялостния анализ на полиграмата, се грижат специалисти и експерти. Така се гарантира максималната точност на резултатите. Понякога с детектор на лъжата могат да се избегнат редица недоразумения и да бъдат свалени неправомерни обвинения.

Как протича изследването с детектора на лъжата?

С помощта на полиграфско изследване, могат да се избегнат редица проблеми, като повдигане на съдебни дела, които костват и финансови и времеви ресурси. Какво може да се установи с детектор на лъжата? Може да се разкрие кой е замесен в кражба, измама или корупция, насилие, както и да се разкрият зависимост и др. Тестът може да се използва за различни цели – лични или професионални. Да се разкрие истинността в твърденията на някого, може да бъде от полза и за двете страни – и тази която обвинява или се съмнява и в ответната страна. Някои фирми, залагат на детектора на лъжата профилактично, като проверка на лоялността на своите служители. Вижте повече за професионалното изследване на Detector-na-lajata.com и преценете.