Как протича изследването с детектора на лъжата?

Интересувате се от начините, по коти може да се определи истинността на дадени твърдения или сте в центъра на казус, който няма как да се разреши? Цялата публикация „Как протича изследването с детектора на лъжата?“