Можете ли да платите нови задължения към Топлофикация при наличие на стари?

В случай, че Ви откажат да изплатите новите си задължения към Топлофикация, преди да бъдат изплатени старите, Вие имате право да платите тези задължения, които не са с изтекла давност. Въпросът е, дали е възможно да изплатите новите задължения към Топлофикация, в случай, че не сте изплатили тези задължения с изтекла давност? Поинтересувайте се повече и се запознайте с член 76. от ЗЗД. Ако имате няколко неизплатени задължения към Топлофикация, Вие трябва да информирате кое от тях ще изплатите. Цялата публикация „Можете ли да платите нови задължения към Топлофикация при наличие на стари?“