Колко често е добре да се прави почистване на септични ями?

Ако и вие живеете в населено място без канализация, то вероятно ползвате септична яма за битовите нужди, а тя, както знаете има своите специфики, като необходимостта от поддръжка. Колко често е добре да се прави почистване на септични ями? Цялата публикация „Колко често е добре да се прави почистване на септични ями?“